Evb

Officiële regels

GEEN AANKOOP NODIG TE GAAN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP NIET VERBETEREN uw winkansen.

Challenge mogen alleen in of uit de 50-europa en het District of Columbia en data afkomstig van een ander rechtsgebied, komen niet in aanmerking voor invoer worden ingevoerd. Deze uitdaging wordt uitsluitend beheerst door de wetten van de europa. U bent niet gemachtigd om deel te nemen aan de challenge als u zich niet binnen de 50 europa of het District of Columbia.

1. Hoe te voeren. Voor het invoeren van de "C'mon Get Happy" Challenge ("Challenge"), ofwel te bezoeken www.google.com / gezondheid-verslag / happy.aspx of www.socialworkout.com/ (gezamenlijk de "Site" ) en zich aanmelden voor de Challenge. Deelnemers wordt gevraagd om deel te nemen in bepaalde individuele taken, geïnspireerd door Spontane Geluk, een nieuw boek van dr. Andrew Weil (het "Boek"), te worden geplaatst op de site. Daarnaast zullen deelnemers worden gevraagd om hun vooruitgang op deze afzonderlijke taken bijhouden door het plaatsen op de site. De winnaars worden geselecteerd zoals hieronder uiteengezet. Voor die deelnemers die wensen om de Challenge te voeren via de Workout website Social, zullen deelnemers moeten registreren voor een account op sociale Workout.

Alle inzendingen, inclusief alle reacties worden verzonden, en alle auteursrechten daarin, uitgegroeid tot de enige en exclusieve eigendom van de Sponsor en de ontvangst van de inzendingen worden niet erkend of geretourneerd. Door het invoeren, alle deelnemers akkoord met deze regels, en verklaart en garandeert het volgende: (a) dat de invoer materialen, met inbegrip van de ter beschikking gestelde reacties, zijn de volledig originele werk en dat ze echt en nauwkeurig geven hun eerlijke mening en ( b) dat de vermelding materialen, met inbegrip van de ter beschikking gestelde reacties, niet in strijd met de rechten van derden.

Deelnemers moeten beschikken over een geldig e-mailadres. Geen geautomatiseerde invoer apparaten en / of programma's toegestaan. Sponsor is niet verantwoordelijk voor verloren, late, onleesbare, gestolen, incomplete, ongeldige, onbegrijpelijke, verkeerd geadresseerde, technisch beschadigde of onleesbare inzendingen, die zal worden gediskwalificeerd, of voor problemen van welke aard of mechanisch, menselijk of elektronisch. Alleen volledig ingevulde deelnameformulieren komen in aanmerking. Bewijs van indiening zal niet worden beschouwd als bewijs van ontvangst door Sponsor worden.

2. Start / einddatum. Challenge begint om 00:00 ET op 1 november 2011 en eindigt om 11:59 ET op 14 november 2011 ("Challenge Period").

3. In aanmerking te komen. Deelname alleen open voor legale inwoners van de 50 Europa of het District of Columbia, die zijn 18 jaar of ouder zijn vanaf de datum van binnenkomst. Void buiten de 50 Europa en het District of Columbia, en waar verboden, belast of beperkt door de wet. Medewerkers, managers en directeuren van Everyday Health Media, LLC ("Sponsor"), Social Media Training, Inc en hun respectievelijke moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, dealers, reclame en Challenge bureaus, fabrikanten of distributeurs van Challenge materialen en hun directe familieleden (ouders, kinderen, broers en zussen, echtgenoot) of leden van hetzelfde huishouden (al dan niet gebonden) van deze werknemers / ambtenaren / bestuurders zijn uitgesloten van deelname. Challenge mogen alleen in of uit de 50 Europa en het District of Columbia worden ingevoerd, en data afkomstig van een ander rechtsgebied, komen niet in aanmerking voor inschrijving. Alle federale, staats-en lokale wet-en regelgeving van toepassing.

4. Prijs. De eerste vijfhonderd (500) deelnemers die te voltooien 100% van de individuele taken geplaatst op de site zal een gratis exemplaar van het boek ontvangen. Geschatte verkoopwaarde ("ARV") van elk boek: 15€ 0,54.

Vier (4) Spot Prize winnaars ontvangen een gratis exemplaar van het boek ontvangen. Spot Prijswinnaars worden geselecteerd op basis van de beoordelingscriteria in detail hieronder besproken. ARV van elk Spot Prijs: 15€ 0,54.

Een (1) hoofdprijswinnaar zal een 2-nacht all-inclusive verblijf in Miraval Resorts in Tucson, Arizona voor hem / haar en een (1) gast te ontvangen. ARV van Hoofdprijs: 2.620€.

Alle federale, staats-en lokale belastingen zijn de verantwoordelijkheid van de winnaars. Geen contant geld substitutie, transfers, of opdracht of prijzen toegestaan. In geval van onbeschikbaarheid, kan Sponsor een prijs van gelijke of hogere waarde.

5. Oordelen. Op of rond 2 november 2011, 4 november 2011, 8 november 2011 en 11 november 2011, zullen alle in aanmerking komende inzendingen worden beoordeeld door een bevoegde panel of rechters door de Sponsor geselecteerd om de Spot Prize winnaars te bepalen. De Spot Prijzen worden toegekend aan in aanmerking komende inzendingen op basis van prestaties van en de reacties worden verzonden met betrekking tot de individuele taken. Aanmerking komende inzendingen zullen worden gebaseerd op (a) redactionele kwaliteit van de ter beschikking gestelde reacties, (b) inzicht op de filosofie van Spontane Geluk en toegewezen taak en (c) vorderingen bij de verwezenlijking van de doelstellingen, uitgedrukt in de taken. Gelijk gewicht wordt toegekend aan elk criterium. De rechters zullen worden gekwalificeerd om de bovengenoemde normen toe te passen bij het bepalen van de winnaars. De beslissingen van de rechters met betrekking tot de selectie van de winnaars, en met betrekking tot alle zaken die verband houden met de Challenge, zijn definitief en bindend in alle opzichten.

6. Willekeurige trekking / kansen. One (1) Grote Prijs winnaar wordt geselecteerd in een willekeurige trekking uit alle in aanmerking komende inzendingen ontvangen gedurende de Challenge periode. Ten behoeve van de Grote Prijs, in aanmerking komende inzendingen alleen die deelnemers die hebben afgerond 100% van de individuele taken geplaatst op de site. Kans op het winnen van de Grote Prijs is afhankelijk van het aantal in aanmerking komende inzendingen die tijdens de Challenge Period. Tekenen voor de Grote Prijs winnaar zal worden uitgevoerd binnen ongeveer drie (3) dagen na het einde van de Challenge periode. Door deelname aan de Challenge, deelnemers volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze regels en de beslissingen van de Sponsor, die definitief en bindend zal zijn in alle zaken met betrekking tot de Challenge gebonden te zijn.

7. Kennisgeving. De winnaars worden per e-mail, telefoon of privebericht worden gemeld binnen drie (3) dagen na de selectie. De winnaars moeten ondertekenen en retourneren van een beëdigde verklaring van de in aanmerking te komen en aansprakelijkheid / Publiciteit release, of andere bevestigende document, in de Sponsor's eigen goeddunken, binnen vijf (5) dagen van prijsmelding. Indien een winnaar niet kan gecontacteerd worden binnen vijf (5) kalenderdagen na de eerste melding poging, als prijs of prijstoezegging wordt geretourneerd als onbestelbaar, eventuele winnaar verwerpt zijn / haar prijs of in geval van niet-naleving van deze Challenge regels en vereisten, zoals prijs zal worden verbeurd verklaard en een andere winnaar kunnen worden geselecteerd uit alle resterende in aanmerking komende inzendingen. Bij de prijs verbeurdverklaring, zal geen compensatie worden gegeven.

8. Omstandigheden. Deelname aan Challenge en de acceptatie van de prijs vormt toestemming winnaar voor Sponsor om zijn / haar naam, adres (stad en provincie), gelijkenis, foto, beeld, portret, stem, biografische informatie en / of eventuele verklaringen van winnaar met betrekking tot het gebruik Daag of Sponsor voor reclame-en promotionele doeleinden zonder voorafgaande kennisgeving of aanvullende schadevergoeding, behalve daar waar wettelijk verboden. Door deel te nemen, deelnemers en winnaars akkoord te ontslaan en vrijwaren Sponsor, de reclame en promotie agentschappen en hun respectievelijke moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en directeuren, van elke aansprakelijkheid, voor verlies, schade, schade, letsel, kosten of uitgaven dan ook inclusief, zonder beperking, schade aan eigendommen, lichamelijk letsel en / of de dood die zich kunnen voordoen in verband met de voorbereiding voor, reizen naar, of deelname aan Challenge, of het bezit, acceptatie en / of het gebruik of misbruik van de prijs of deelname aan een Challenge-gerelateerde activiteiten en voor eventuele aanspraken op basis van publiciteitsrechten, laster of inbreuk op de privacy en de levering van goederen. Sponsor is niet verantwoordelijk als Challenge niet kan plaatsvinden of indien prijs niet kan worden toegekend wegens lidmaatschap annuleringen, vertragingen of onderbrekingen als gevolg van overmacht, daden van oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden of daden van terrorisme. Deelnemers die zich niet houden aan deze officiële regels, of proberen te bemoeien met deze Challenge op enigerlei wijze, kan worden gediskwalificeerd. Er is geen aankoop of verkoop presentatie verplicht deel te nemen. Een aankoop niet verhogen kans om te winnen.

9. Aanvullende voorwaarden. In geval van betwisting over de identiteit van een deelnemer, inzending wordt verklaard door de erkende rekeninghouder of door het e-mailadres ingediend op het moment van binnenkomst. "Geautoriseerde accounthouder" wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die een e-mailadres is toegewezen door een internetprovider, online service provider, of een andere organisatie (bijvoorbeeld, zaken, onderwijs, instelling, etc.) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen of het domein in verband met de ingediende e-mailadres. Elke potentiële winnaar kan worden verzocht Sponsor bewijs leveren dat een dergelijke winnaar is de erkende rekeninghouder van het e-mailadres gekoppeld aan de winnende inzending. Iedere andere poging vorm van toegang is verboden; geen automatische, geprogrammeerde, robotachtige of vergelijkbare vormen van toegang zijn toegestaan. Sponsor, haar gelieerde ondernemingen, partners en Challenge en reclamebureaus zijn niet verantwoordelijk voor technische, hardware, software, telefoon of andere communicatie storingen, fouten of storingen van welke aard dan ook, verloren of niet beschikbare netwerkverbindingen, website, internet, of ISP beschikbaarheid, ongeautoriseerde menselijke tussenkomst, verkeersopstoppingen, onvolledige of onnauwkeurige vastleggen van binnenkomst gegevens (ongeacht de oorzaak) of mislukte, onvolledige, onleesbare, verwarde of vertraagde computertransmissies die iemands vermogen om de Challenge, inclusief letsel of schade aan de deelnemer of een ander voer kan beperken computer persoon met betrekking tot of als gevolg van deelname aan deze Challenge of downloaden van materiaal in deze Challenge. Sponsor behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden of op te schorten deze Challenge moeten (naar eigen goeddunken) virus, bugs, niet-toegelaten menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken die buiten haar controle verstoren of beïnvloeden de administratie, veiligheid, eerlijkheid of de goede verloop van de Challenge. In een dergelijk geval zal Sponsor selecteert de winnaar (s) van alle in aanmerking komende inzendingen ontvangen vóór en / of na (indien van toepassing) het optreden van de Sponsor. Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk individu het vindt diskwalificeren, naar eigen goeddunken, om te knoeien met de vermelding of de werking van de Challenge of de website. Sponsor kan een deelnemer verbieden deel te nemen aan de Challenge of het winnen van een prijs, indien, naar eigen goeddunken, het bepaalt dat de genoemde deelnemer is een poging om de legitieme werking van de Challenge ondermijnen door vals te spelen, hacken, bedrog of andere oneerlijke praktijken spelen (waaronder het gebruik van geautomatiseerde snelle toegang programma's) of voornemens zijn te ergeren, misbruiken, bedreigen of lastig vallen alle andere deelnemers of vertegenwoordigers Sponsor.

LET OP: ELKE POGING DOOR EEN DEELNEMER OM OPZETTELIJK SCHADE EEN WEBSITE OF ONDERMIJNEN DE WETTELIJKE WERKING VAN DE UITDAGING kan een overtreding van de strafrechtelijke en burgerlijke wetten zijn en moet DERGELIJKE POGING WORDT GEDAAN, DE SPONSOR ZICH HET RECHT OM SCHADE TE EISEN VAN DEZE PERSOON VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

10. Gebruik van gegevens. Sponsor zal het verzamelen van persoonlijke gegevens van deelnemers online, in overeenstemming met haar privacy beleid. Gelieve het privacybeleid van de Sponsor op http://secure.agoramedia.com/privacypolicy.asp. Door deelname aan de Challenge, deelnemers hierbij overeen collectie Sponsor's en het gebruik van hun persoonlijke informatie en erkennen dat zij privacybeleid Sponsor hebben gelezen en geaccepteerd.

11. Lijst van winnaars / naam winner 's Om een naam van de C'mon Get Happy Challenge winnaars, stuur dan een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop te verkrijgen:. Everyday Health, c / o Marketing Department, 345 Hudson Street, 16e verdieping, New York, New York, 10014.

12. Sponsor. Everyday Health Media, LLC, 345 Hudson Street, 16e verdieping, New York, New York, 10014.

Copyright © 2011 Everyday Health Media, LLC. Alle rechten voorbehouden.

Terug naar de Everyday gezondheid geluk uitdaging